Terma dan Syarat untuk BK8Asia

1. Jeneral

Apabila anda menggunakan domain utama, subdomain atau pautan BK8Asia yang disambungkan ke halaman media sosial BK8Asia, dan aplikasi perisian yang beroperasi secara rasmi di bawah BK8Asia dan/atau dimiliki dan didaftarkan oleh BK8Asia, anda menerima bahawa anda telah memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat.

Sebagai ahli baru di BK8Asia, Terma Penggunaan harus dibaca, difahami, dan diterima oleh anda sebelum melengkapkan pendaftaran akaun anda. BK8Asia memegang kuasa untuk mengubahsuai dan/atau menggantung mana-mana bahagian Terma dan Syarat tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada ahli-ahli.

Pemain mempunyai tanggungjawab tunggal untuk membaca, memahami, dan menerima peraturan dan undang-undang berkaitan yang mengawal penggunaan BK8Asia. Peraturan ini termasuk – tetapi tidak terhad kepada – Terma dan Syarat Am, Peraturan untuk setiap Permainan dan Peraturan bagi setiap Perkhidmatan. Pemain dinasihatkan untuk membaca Peraturan Permainan pada butang Maklumat yang telah disediakan pada tetapan permainan kasino BK8Asia.

Pemain mempunyai tanggungjawab tunggal untuk mengetahui sama ada mereka dibenarkan untuk menjadi ahli dan/atau menyertai laman web BK8Asia dan produk lain yang berkaitan. BK8Asia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang akibat yang dihadapi pemain selepas melanggar undang-undang tempatan mengenai keahlian dan/atau penyertaan di laman perjudian.

2. Akaun Keahlian
 • Pendaftaran Pemain Baru

  Sebelum pemain boleh bermain dengan wang sebenar, dia perlu mendaftar akaun pertaruhan wang sebenar.

  Semua pemain baru diberi mandat untuk mengemukakan butiran yang betul semasa pendaftaran. Juga, adalah wajib untuk mengemukakan bentuk pengenalan yang sah. Maklumat ini digunakan sebagai sebahagian daripada Prosedur Kenali Pelanggan Anda.

  Semua pemain baru perlu memilih mata wang pilihan mereka semasa pendaftaran. Selepas pendaftaran, pemain baru tidak boleh menukar mata wang.

  BK8Asia berhak untuk menyediakan pilihan perbankan yang berbeza untuk menjauhkan diri dan menerima dana bagi pihak pengurusan.

  Pada BK8Asia, pengguna mungkin hanya mempunyai satu akaun. Jika akaun tambahan ditemui dengan orang yang sama, ia hendaklah tertakluk kepada larangan sementara atau larangan kekal. BK8Asia akan membatalkan sebarang baki tunai dan menunggu kemenangan ke atas mana-mana akaun yang digantung atau diharamkan.

  Pengguna di bawah umur 18 tahun dikorek daripada mendaftar di BK8Asia. BK8Asia berhak untuk mengesahkan bukti umur daripada ahli BK8Asia yang baru melalui pasukan sokongan kami. Juga, pasukan sokongan berhak untuk meletakkan mana-mana akaun, yang dipersoalkan, di bawah penggantungan semasa melakukan pengesahan umur.

  Sama ada pada domain utama, sub-domain, atau URL dan perisian berkaitan yang berdaftar, dikendalikan, atau dimiliki oleh BK8Asia, pemain dari negara-negara berikut adalah terhad daripada mendaftar atau mengakses produk kasino BK8Asia: Amerika Syarikat, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Filipina. Tiada transaksi yang boleh disahkan akan datang dan/atau melalui negara-negara akan dibenarkan. Juga, akaun akan diletakkan di bawah penggantungan dengan penyiasatan berikutnya jika perlu.

  Pemain mempunyai tanggungjawab tunggal untuk menentukan sama ada undang-undang dan pihak berkuasa tempatan mereka membenarkan keahlian atau penyertaannya ke atas BK8Asia.

  Dengan mendaftar di BK8Asia, anda menerima risiko kehilangan wang yang didepositkan apabila anda bertaruh dengan dana sebenar semasa bermain permainan atau pertaruhan wang sebenar.

  Tiada pemain yang terlibat dalam aktiviti penipuan, termasuk peristiwa untuk mentakrifkan BK8Asia, perlawanan tetap di BK8Asia, dan/atau sebarang aktiviti haram lain terhadap BK8Asia dan ahli-ahlinya. Aktiviti yang menyalahi undang-undang mungkin termasuk – tetapi tidak terhad kepada – penggunaan alat bantuan perisian, seperti peranti perkakasan dan/atau robot yang boleh menghalang produk dan perkhidmatan BK8Asia.

 • Butiran Akaun

  Kata laluan yang ditetapkan oleh BK8Asia adalah tanggungjawab setiap pemain untuk mendapatkan. Selagi pemain menyediakan nama pengguna dan kata laluan yang betul pada ruang log masuk, setiap pertaruhan yang diletakkan dianggap sah, tanpa mengira orang yang dimasukkan ke dalam butiran.

  Apabila seseorang pemain merasakan bahawa keselamatan akaunnya terjejas, dia wajib mengubah suai kata laluan.

  Sebagai pemain baru atau sedia ada, semua ahli dinasihatkan untuk menahan diri daripada berkongsi akaun wang sebenar mereka dengan orang lain.

  Pemain dari negara terhad, termasuk Amerika Syarikat, Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Filipina, tidak dibenarkan melakukan pendaftaran, bermain permainan, atau menarik balik kemenangan ke atas BK8Asia.

  Untuk pengesahan, semua pemain mesti memberikan maklumat yang lengkap dan tepat. Pemain mempunyai tanggungjawab tunggal untuk memaklumkan kepada pasukan sokongan BK8Asia jika terdapat keperluan untuk mengubah suai butiran peribadi.

  Pemain dipertanggungjawabkan untuk sebarang cukai yang berkaitan dengan kemenangan mereka mengikut undang-undang tempatan tertentu mereka.

 • Penggantungan dan Penutupan Akaun

  BK8Asia berhak untuk meletakkan sebarang akaun di bawah penggantungan atau pengharaman tanpa memaklumkan kepada pemain yang terlibat. Hak ini melibatkan lucut hak semasa dan kemenangan yang belum selesai dalam akaun, yang dipersoalkan, jika:

  • Pemain didapati mengendalikan lebih daripada satu akaun.
  • Pemain itu disyaki menipu laman web BK8Asia atau perisian yang relevan atau terlibat dalam sebarang aktiviti haram yang lain.
  • Pemain itu didapati telah mengambil kesempatan daripada sebarang perisian atau sistem BK8Asia dengan sengaja atau sengaja menipu untuk kebaikan dirinya sendiri atau menjejaskan hartanah BK8Asia.

  BK8Asia berhak untuk memegang pemilik akaun yang digantung di sisi undang-undang untuk sebarang hutang, kerugian atau perbelanjaan yang ditanggung. Pemain yang berkenaan, menerima untuk tidak memegang BK8Asia bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan yang serupa.

  BK8Asia berhak untuk mengharamkan mana-mana akaun buat sementara waktu atau secara kekal selepas disyaki memiliki berbilang. Hak ini termasuk pelucuthakan semua pertaruhan, promosi, dan kemenangan yang berkaitan dengan akaun tanpa justifikasi atau pemberitahuan terlebih dahulu.

3. Deposit dan Pengeluaran
 • Deposit

  Semasa pembukaan akaun dengan BK8Asia, pemain dijangka memilih mata wang pilihan mereka. Mata wang berikut boleh diterima di BK8Asia:

  • Ringgit Malaysia (MYR)
  • Rupiah Indonesia (IDR)
  • Vietnam Dong (VND)
  • Thai Baht (THB)

  Sekiranya pemain membuat permintaan pengeluaran dalam kes di mana deposit belum dibuat sekurang-kurangnya sekali, sistem BK8Asia akan menolaknya secara automatik.

  Melainkan jika diberikan sebaliknya dalam promosi BK8Asia, setiap deposit pemain adalah tertakluk kepada perolehan 1x. Dalam erti kata lain, pemain perlu menghidupkan jumlah deposit sekurang-kurangnya sekali sebelum membuat permintaan pengeluaran. Dalam kes di mana nilai deposit tidak ditambah sepenuhnya sebelum mengemukakan permintaan pengeluaran, BK8Asia mungkin termasuk caj untuk menjalankan permintaan pengeluaran.

  Yuran pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan deposit yang tidak lengkap boleh dikutip daripada bonus yang relevan yang dimenangi oleh pemain yang dipersoalkan.

  Dalam kes di mana tiada bonus atau kemenangan yang berkenaan wujud, BK8Asia akan memotong yuran pengeluaran daripada jumlah yang diminta oleh pemain.

  Pemain dibenarkan bertaruh hanya selepas selesai proses deposit. Jumlah yang didepositkan akan mencerminkan dompet kasino pemain.

  Bergantung kepada platform pembayaran pilihan pemain, pemindahan bank boleh menarik caj tambahan. Pemain bersetuju bahawa semua caj yang berkaitan dengan transaksi deposit akan dibayar oleh pemain.

  Semua deposit hendaklah digunakan semata-mata untuk menggunakan perkhidmatan dan produk di BK8Asia. BK8Asia berhak untuk menutup atau menggantung sebarang akaun sekiranya Pasukan Penipuan mengesan bahawa deposit dalam dompet kasino pemain digunakan untuk aktiviti yang menyalahi undang-undang. Setelah akaun digantung atau diharamkan, semua kemenangan dan bonus yang berkaitan akan dilucuthakkan.

  Dalam kes di mana kesilapan yang berlaku disebabkan oleh kesilapan transaksi atau jumlah yang dikreditkan adalah di luar jumlah yang didepositkan, BK8Asia berhak untuk memotong jumlah lebihan. Jika pemain telah menggunakan perbezaan antara kedua-dua nilai tersebut, BK8Asia memegang kuasa untuk menuntut jumlah yang digunakan melalui kemenangan atau bonus yang diperoleh oleh pemain.

 • Pengeluaran

  Seseorang pemain hanya boleh membuat pengeluaran ke akaun berdaftar di bawah akaun kasino BK8Asia pemain.

  BK8Asia akan memindahkan permintaan pengeluaran ke akaun yang sama hanya digunakan untuk mendepositkan dana ke dalam akaun kasino.

  Untuk tujuan pengeluaran, pemain perlu mengemukakan butiran log masuk mereka untuk mengakses akaun mereka dan memilih pilihan pengeluaran pada BK8Asia. Amaun pengeluaran akan dialih keluar daripada dana semasa dalam akaun pemain apabila meletakkan permintaan.

  BK8Asia menyediakan pilihan yang membolehkan pemain menamatkan permintaan pengeluaran sekiranya mereka memilih untuk berbuat demikian sebelum melengkapkan proses pengeluaran.

  BK8Asia memegang kuasa untuk meminta bayaran tambahan daripada pemain sekiranya BK8Asia dikenakan yuran caj balik daripada platform pembayaran.

  Pengeluaran mungkin dikenakan caj, bergantung kepada kaedah pilihan pemain. Memandangkan BK8Asia tidak meminta yuran pengeluaran, semua yuran yang berkaitan dengan pengeluaran dikenakan oleh bank. Justeru, BK8Asia menasihatkan pemain untuk mempelajari yuran yang dikenakan daripada bank atau platform pembayaran masing-masing.

  Laporan mengenai kemenangan atau kerugian bagi tujuan cukai hendaklah disediakan oleh para pemain.

4. Promosi Kasino

Promosi dan bonus BK8Asia terhad kepada pemain tunggal dengan alamat IP tertentu, akaun bank, alamat e-mel, nombor telefon dan isi rumah.

BK8Asia berhak untuk menamatkan atau menggantung penyediaan tawaran promosi kepada mana-mana pemain tanpa notis atau sebab terlebih dahulu.

Hanya akaun dan pemain yang disahkan dengan sekurang-kurangnya satu deposit boleh menikmati promosi dan bonus daripada BK8Asia.

Pemain mempunyai tanggungjawab tunggal untuk membaca, memahami, dan bersetuju dengan Terma dan Syarat tertentu yang terpakai kepada tawaran promosi dan bonus sebelum mengambil bahagian. BK8Asia akan menyampaikan sekatan yang sewajarnya sekiranya mana-mana pemain melanggar Terma dan Syarat yang berkaitan dengan promosi atau bonus tertentu.

5. Pertikaian dan Pembayaran
 • Pertikaian

  Di samping Peraturan Permainan, yang dikaitkan dengan produk tertentu, Terma dan Syarat BK8Asia terpakai kepada setiap pertaruhan.

  BK8Asia memegang kuasa tunggal untuk meletakkan sebarang pertaruhan atau lekapan di bawah pembatalan atau penggantungan pada bila-bila masa atas apa jua sebab. Selain itu, BK8Asia berhak meletakkan sebarang pertaruhan sukan atau produk kasino lain di bawah larangan sementara tanpa notis atau sebab terlebih dahulu.

  Dalam kes di mana terdapat percanggahan antara kemenangan dan jumlah yang dikreditkan ke akaun pemain, BK8Asia berhak untuk membatalkan, mengira semula, atau mengubah suai pertaruhan yang diletakkan oleh pemain. Apa-apa kesilapan manusia dan/atau teknikal lain yang tidak dapat diramalkan akan dirawat di bawah polisi yang sama, sekiranya terdapat apa-apa. Polisi ini boleh diguna pakai dalam kes-kes berikut:

  • Apabila kemenangan dikreditkan kepada pemain yang salah.
  • Apabila keputusan yang tidak tepat membawa kepada pengkreditan jumlah yang tidak betul ke dalam akaun pemain.
  • Apabila seorang pemain menarik balik kemenangan pemain lain.

  BK8Asia berhak untuk memanggil masa kick-off yang dirancang acara sebagai “OFF” rasmi perlawanan jika pegawai untuk acara tidak hadir. Jika peristiwa telah bermula dan pertaruhan diterima, ia akan berdiri, dengan syarat hasilnya tidak diketahui pada masa meletakkan dan menerima pertaruhan. Walau bagaimanapun, BK8Asia memegang kuasa untuk membatalkan pertaruhan dan/atau sebarang kemenangan yang keluar dari permainan, dengan syarat hasilnya dikenali sebagai pada masa meletakkan dan menerima pertaruhan.

  Dalam kes di mana pasukan BK8Asia percaya bahawa pertaruhan diletakkan selepas hasilnya diketahui oleh pemain, BK8Asia berhak untuk membatalkan pertaruhan mainan langsung dan/atau kemenangan.

  BK8Asia berhak untuk meletakkan akaun di bawah penggantungan atau pengharaman jika pasukan BK8Asia percaya bahawa ahli mengambil bahagian menggunakan usaha yang diselaraskan untuk mencampuri urusan BK8Asia dan sistem yang berkaitan. BK8Asia akan melupakan kemenangan daripada pertaruhan.

  Pemain mempunyai tanggungjawab tunggal untuk memastikan bahawa mereka meletakkan pertaruhan kerana mereka menganggap sesuai seperti pertaruhan yang disahkan tidak boleh ditamatkan.

  Sistem BK8Asia hanya akan menerima dan mengesahkan pertaruhan yang diletakkan oleh pemain yang mempunyai dana yang mencukupi. Jika pemain mengumpul dana yang tidak sah dari akaun lain, kepentingan akan terbatal. Dasar yang sama terpakai kepada dana yang telah dibatalkan kerana kesilapan teknikal atau pengkreditan yang salah.

  BK8Asia dan pemain menerima bahawa log transaksi sistem akan digunakan untuk menyelesaikan sebarang pertikaian yang timbul, dan keputusan akan mengikat dan muktamad.

 • Pembayaran

  Jumlah kemenangan setiap hari adalah tertakluk kepada peraturan dan undang-undang BK8Asia. Pemain boleh mencari peraturan dan peraturan di bahagian Soalan Lazim laman web.

  Terdapat had 180,000 USD (atau nilai yang sama, bergantung kepada mata wang pilihan pemain) untuk pembayaran pertaruhan sukan

 • Dasar Privasi

  Bagi memudahkan operasi laman web BK8Asia, BK8Asia telah menyatakan bagaimana maklumat pemain dikumpulkan dan digunakan di bawah dasar privasi.

  Pemain dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa BK8Asia menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan memudahkan operasi laman web.

  BK8Asia hanya menggunakan maklumat pemain untuk membolehkan penglibatan pemain dalam produk dan promosi laman web.

  Pemain dengan ini mengakui dan menerima bahawa BK8Asia boleh berkongsi maklumat yang relevan dengan pembekal rakan kongsi untuk tujuan pembayaran, akses permainan, dan operasi lain. Tujuan perkongsian maklumat peribadi adalah untuk memudahkan operasi am laman web dan sistem BK8Asia. Selain itu, BK8Asia boleh menggunakan data pemain untuk operasi berikut:

  • Pengesahan transaksi pertaruhan
  • Pengesahan pembayaran
  • Penyelidikan pasaran untuk meningkatkan promosi dan bonus
  • Mematuhi tuntutan pengawalseliaan
  • Transaksi crosscheck untuk mengelakkan penipuan, pengubahan wang haram, rampasan bonus, menipu, dan lain-lain aktiviti pertaruhan yang dipersoalkan.

  Wakil sokongan BK8Asia boleh menghubungi pemain melalui saluran berikut: Surat-menyurat e-mel, SMS, dan panggilan telefon. Bagi tujuan keselamatan atau latihan, panggilan suara boleh direkodkan. Rakaman itu boleh digunakan untuk penyelesaian pertikaian atau penjelasan sebarang pertanyaan.

  Pemain dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa laman web BK8Asia boleh menggunakan kuki.

  BK8Asia berhak untuk mengubahsuai dan mengemaskini Dasar Privasi tanpa menghantar pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemain. Sebarang perubahan yang dibuat pada halaman Dasar Privasi berkuatkuasa serta merta.

  BK8Asia berhak untuk mengeluarkan laporan mengenai kemenangan di laman web, yang mungkin termasuk nama pengguna dan jumlah yang dimenangi.

6. Peraturan Pertaruhan Produk

Polisi yang mentadbir prosedur pertaruhan untuk produk dan penawaran kasino BK8Asia hendaklah dijelaskan dalam bahagian ini. Jika sebarang kesilapan ditemui dalam urus niaga pertaruhan, BK8Asia berhak untuk menamatkan atau membetulkan pertaruhan. Polisi ini boleh digunakan dalam kes-kes berikut:

Pertaruhan sukan

 • Laporan yang dikeluarkan mengenai kemenangan di laman web, termasuk nama pengguna dan jumlah yang dimenangi.
 • Pertaruhan yang diterima oleh sistem BK8Asia mengenai acara atau pasaran tertutup/digantung
 • Keputusan dan penyelesaian yang tidak betul yang telah disiarkan.
 • Maklumat yang salah berkaitan dengan pertaruhan yang disiarkan sebelum bermulanya acara seperti Live Plays. BK8Asia akan membetulkan dengan serta-merta kesilapan yang terdapat dalam maklumat yang salah, yang telah disiarkan. Maklumat lekapan yang tidak tepat, termasuk nama pasukan, nama peserta, dan tempat yang diperuntukkan.
 • Pertaruhan lewat yang diterima dengan salah oleh sistem akibat kesilapan manusia dan/atau teknikal. Ralat ini akan diselesaikan, mengikut syarat-syarat berikut:
  • Pertaruhan akan kekal aktif pada harga yang disemak dalam tempoh di mana pertaruhan diletakkan dan diterima sekiranya perlawanan dikompromi dengan kepentingan dalam permainan. Walau bagaimanapun, peraturan ini boleh berubah jika hasilnya diketahui sudah; dalam hal ini, BK8Asia akan membatalkan pertaruhan.
  • Dengan syarat bahawa perlawanan tidak memegang pertaruhan dalam permainan, pertaruhan akan kekal aktif setakat far ini pasukan atlet atau atlet yang mengambil bahagian masih belum mendapatkan kelebihan (seperti skor, dan lain-lain). BK8Asia berhak untuk menamatkan pertaruhan pada perlawanan yang berkaitan jika kelebihan tersebut telah dicapai.

Pertaruhan Kasino Secara Langsung

Peniaga Kasino Secara Langsung

BK8Asia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, perbelanjaan, atau ganti rugi, secara langsung atau tidak langsung, yang ditanggung semasa menggunakan laman web BK8Asia, sub-domainnya, URL yang berkaitan, dan kandungannya. Ini mungkin termasuk – tetapi tidak terhad kepada – isu penstriman video, kesilapan internet, gangguan pelayan, downtime, dan gangguan teknikal lain yang boleh menjejaskan prestasi permainan secara langsung.

Jika pemain mengalami sambungan sub-optimum, sambungan internet yang lemah, dan isu desktop/mudah alih, BK8Asia tidak boleh dipertanggungjawabkan.

BK8Asia tidak akan bertanggungjawab untuk mengembalikan pemain; sekiranya keputusan yang tidak betul timbul disebabkan oleh kesilapan manusia atau teknikal.

Pertaruhan akan berdiri dan tertakluk kepada keputusan perlawanan jika, selepas mengesahkan dan menerima pertaruhan, pemain mengalami sebarang kegagalan teknikal.

Tab transaksi direka untuk membolehkan pemain menyemak keadaan pertaruhan mereka, sekiranya mereka memilih untuk berbuat demikian.

Semua pertaruhan akan terbatal jika sistem kasino rosak secara automatik.

Permainan dengan Penjana Nombor Rawak (RNG)

BK8Asia tidak akan dipertanggungjawabkan jika pemain menghadapi kesilapan yang berkaitan dengan RNG, jackpots progresif, atau matrik pembayaran dalam permainan tertentu.

Sekiranya pemain mengalami kerosakan desktop / mudah alih, isu sambungan internet, gangguan kuasa, atau gangguan aplikasi, semua pertaruhan yang disahkan dan diterima akan berdiri. Sekiranya pemain memilih untuk melihat keputusan mereka, mereka boleh berunding dengan tab transaksi.

Semua pertaruhan akan terbatal jika sistem kasino rosak secara automatik.

Pemain dihadkan daripada menggunakan program pihak ketiga dalam produk BK8Asia yang melibatkan sistem RNG. Dasar ini terpakai kepada permainan percuma dan pertaruhan wang sebenar.

Lottery Permainan

BK8Asia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, perbelanjaan, atau ganti rugi yang ditanggung secara langsung atau tidak langsung semasa menggunakan laman web BK8Asia, sub-domainnya, URL berkaitan, dan kandungannya. Ini mungkin termasuk – tetapi tidak terhad kepada – isu penstriman video, kesilapan internet, gangguan pelayan, downtime, dan gangguan teknikal lain yang boleh menjejaskan prestasi permainan secara langsung.

Semua pertaruhan yang melibatkan keputusan yang tidak tepat, yang telah disiarkan, dan pertikaian akan terbatal.

Jika maklumat yang salah mengenai pertaruhan yang disiarkan sebelum bermulanya acara seperti mainan langsung muncul, BK8Asia akan membetulkan kesilapan dengan serta-merta.

Sekiranya pemain mengalami kerosakan desktop / mudah alih, isu sambungan internet, gangguan kuasa, atau gangguan aplikasi, semua pertaruhan yang disahkan dan diterima akan berdiri. Sekiranya pemain memilih untuk melihat keputusan mereka, mereka boleh berunding dengan tab transaksi.

Jika pertaruhan diterima selepas peristiwa telah bermula secara rasmi, pertaruhan akan dianggap tidak sah.

7. Sistem kasino dan Teknologi

Seperti yang ditunjukkan di laman web, BK8Asia memegang hak eksklusif ke atas jenama, logo, tagline, dan sistem kasino. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran nama jenama, logo, tagline, dan sistem kasino, seperti yang ditunjukkan di laman web, akan tertakluk kepada prosiding undang-undang.

Pemain mungkin diminta untuk memuat turun perisian atau aplikasi BK8Asia untuk mengakses produk dan perkhidmatan BK8Asia. Rakan sekutu pihak ketiga BK8Asia mungkin memerlukan pemain untuk mengakui dan menerima Terma dan Syarat mereka sebelum menggunakan produk dan perkhidmatan mereka. BK8Asia tidak akan dipertanggungjawabkan ke atas sebarang dan/atau semua liabiliti mengenai penggunaan perkhidmatan/perisian daripada mana-mana syarikat bersekutu pihak ketiga. BK8Asia menggalakkan semua pemain untuk memilih atau tidak menggunakan perkhidmatan rakan sekutu pihak ketiga jika Terma dan Syarat mereka tidak mudah untuk anda.

Hanya perisian yang disediakan secara jelas di laman web BK8Asia, subdomainnya, dan URL yang berkaitan harus digunakan oleh pemain untuk mengakses dan bermain dalam sistem, produk dan perkhidmatan BK8Asia.

Pemain dihadkan daripada mengubah suai, menghasilkan semula, atau menyalin kod sumber, aplikasi perisian, dan kandungan kasino lain milik BK8Asia. BK8Asia sangat melarang pemain daripada memintas sistem keselamatan laman web. Dasar ini terpakai – tetapi tidak terhad kepada – penggunaan bot.

Pemain menerima bahawa BK8Asia memegang hak eksklusif ke atas perisian yang disediakan di laman kasino. Tambahan pula, setiap perisian pihak ketiga, yang dilesenkan kepada BK8Asia, dilihat sebagai produk proprietari. Pemain tidak memegang sebarang hak harta intelek ke atas BK8Asia dan perisian dan sistem bersekutu dengan menggunakan perisian dan sistem.

BK8Asia tidak berjanji bahawa perisian dan sistemnya akan memenuhi jangkaan setiap pemain, termasuk perisian yang dilesenkan kepada BK8Asia oleh pihak ketiga.

BK8Asia tidak akan dipertanggungjawabkan atas sebarang kesilapan dalam sistem, ciri dan perisian lain yang berkaitan. BK8Asia memegang kuasa untuk menghapuskan atau menggantung sebarang aspek sistem yang menyusahkan yang menjejaskan pengalaman s player.

BK8Asia berusaha untuk menyediakan perkhidmatan 24/7 kepada pemain di laman web, subdomain, dan URL yang berkaitan. BK8Asia akan terus berusaha ke arah menjadikan laman web dan produknya tersedia.

BK8Asia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kerugian yang dialami kerana virus, serangan penafian perkhidmatan teragih (DDOS), dan kerosakan dalam perkakasan/perisian yang memberi kesan negatif kepada operasi BK8Asia.

8. Liabiliti

BK8Asia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kos, kerugian, perbelanjaan atau ganti rugi, sampingan atau sebaliknya, secara tidak langsung atau langsung, yang ditanggung akibat penggunaan laman web, sistem dan produk berkaitan pemain.

BK8Asia tidak menjamin ketepatan setiap maklumat yang dipaparkan di laman web, subdomainnya, dan URL lain yang berkaitan.

Pemain mempunyai tanggungjawab tunggal untuk menentukan risiko penyertaan dan/atau keahlian mereka ke atas BK8Asia.

Pemain dengan ini menerima tidak memegang BK8Asia, lembaga pengurusan, kakitangan, rakan kongsi dan penyedia yang berkaitan, untuk sebarang kerosakan, perbelanjaan, kerugian, atau liabiliti lain yang ditanggung secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan sistem dan produk yang ditawarkan oleh BK8Asia.

9. Keselamatan Akaun Ahli

BK8Asia melaksanakan di bawah peraturan yang berkaitan dan mematuhi undang-undang privasi data yang ketat. BK8Asia tidak akan berkongsi data peribadi dengan mana-mana pihak ketiga atau pembekal perkhidmatan yang tidak dibenarkan. Penyulitan keselamatan tinggi digunakan untuk mendapatkan sebarang maklumat yang dikongsi dengan rakan sekutu BK8Asia.

BK8Asia berhak untuk memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga yang diberi kuasa dan relevan bagi membolehkan perkhidmatan penting untuk pengalaman perjudian pemain.

BK8Asia memegang kuasa untuk memilih untuk tidak memberikan keahlian kepada mana-mana dan semua individu yang disyaki mempunyai niat buruk terhadap produk, perkhidmatan dan pemain BK8Asia. Dasar ini juga terpakai kepada ahli terdahulu yang memegang rekod yang disahkan untuk menipu BK8Asia dan rakan-rakannya.

cross
BK8 Wheel banner